Når utenlandsstudiene blir et mareritt

Når utenlandsstudiene blir et mareritt

0 4886

Det er enhver utenlandsstudents verste mareritt; noe uforutsette inntreffer, og man står alene i et fremmed land og må ordne opp på egenhånd på et fremmed språk. Hva gjør man og hva kan man forvente at norske myndigheter stiller opp med av hjelp?

Hver år er norske studenter i utlandet involvert i alt fra naturkatastrofer, terrorangrep og bilulykker, til kriminalsaker og sivilrettslige tvister. Spennet er vidt, og det kan være alt fra at man har gjort narr av det thailandske kongehuset til at du står på gaten etter å ha blitt kastet ut av utleieren i England. I takt med den økende interessen for å studere i utlandet, blir sakene som involverer norske utenlandsstudenter flere og flere. Stadig blir også folk overrasket over hvor lite hjelp det er å få fra offentlige myndigheter i slike situasjoner. Nordmenns tiltro til Utenriksdepartementet og norske myndigheter, representert ved lokale ambassader og konsulater, overgår den faktisk ytte sørvisen med god margin.

Får rettshjelp og nødlån

Dog skal det sies at man kan regne med å få noe hjelp fra norske myndigheter, avhengig av situasjonen. De vil alltid være behjelpelig med å sikre deg en lokal advokat om ikke dette blir besørget av lokale myndigheter, og sørge for at menneskerettighetene blir ivaretatt, men det er et stort spenn mellom dette og hva du kan forvente i Norge. Begår du en handling som i Norge ikke gir straffeskyld, men som i ditt vertsland gjør, må du likevel belage deg på å ta straffen – uansett hvor urimelig du måtte mene den er.

Involveres du i en ulykke er hjelpen enda mindre. Har du ikke reiseforsikring, er du selv ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper. Ambassadene og konsulatene kan i særtilfeller utstede nødlån for å dekke hjemreise, men utover det er du avhengig av private forordninger; enten i form av forsikringer eller hjelp fra venner og kjente. Det kan derfor være lurt å på forhånd tenke gjennom hva du gjør om ulykken er ute.

5 tips før avreise for studier i utlandet

  1. Meld flytting til ambassaden i landet, og eventuelt konsulatet, med beskjed om hvor du skal studere og hvor du bor. I enkelte særlig utfordrende områder vil det også være nødvendig å melde fra om lengre utflukter og turer.
  2. Ta kopi av pass, bankkort og andre viktige dokumenter, og la et sett sikkerhetskopier ligge hjemme i Norge, og ha et sett i bagasjen din. Blir du ranet, offer for lommetyver eller på annen måte bli skilt fra dine ID-dokumenter, er det viktig å ha et alternativ.
  3. Tegn studentforsikring! Reiseforsikringene har stort sett en begrensning på 45 dager, og blir svært dyr utover dette. ANSA sin forsikring for studenter i utlandet, er stort sett den billigste og koster 3000 kroner i året.
  4. Skaff deg oversikt over hvor du skal henvende deg ved ulike scenarioer; hvor er nærmeste politistasjon? Hva er nødnumrene? Hvor ligger ambassaden eller konsulatet? Også videre.
  5. Sørg for å alltid ha penger til en billett hjem! Ha en egen konto som du ikke bruker med et tilsvarende beløp som hjemreisen, et ekstra kredittkort en grense som tillater deg å kjøpe en ny billett hjem, og gjerne også kontanter på et lurt sted – og da fortrinnsvis ikke der du bor slik at om ulykken skulle være ute, er det tre skott før du står på bar bakke.

5 tips mens du studerer i utlandet

  1. Følg med på lokal media.
  2. Orienter deg om lokale lover og regler, samt skikker og kultur.
  3. Få råd fra lokalbefolkningen om hvilke nabolag du bør holde deg unna, og hvilke som regnes som «trygge».
  4. Aldri vis større mengder kontanter i påsyn av andre. Ta aldri opp mer enn lommepenger på gaten.
  5. Ha alltid et ekstra kort i bakhånd. Oftest er det greieste å ha et Mastercard eller et annet kredittkort liggende i en safe. Inntreffer det noe uforutsett, kan dette være en praktisk måte å få løst situasjonen på – selv om du ikke skulle ha penger på konto akkurat da.

INGEN KOMMENTARER

Legg igjen et svar