Melde flytting – eller ikke?

Skal man melde flytting til utlandet når man skal studere utenlands? Og når er man regnet som utflyttet hos Skattedirektoratet? Her får du alle svarene!

Det er “forskrift om folkeregistrering”, paragraf 4-7 som regulerer regelverket for flytting til utlandet. Regelverket sier at du skal melde flytting om du har bodd i Norge i minst seks måneder, og flytter utenlands for en periode på minst seks måneder. Dette må gjøres minst 14 dager før utreise, til ditt nærmeste skattekontor. Du kan ikke melding flytting til utlandet via Internett, slik du kan ved flytting internt i landet.

Kun viktig om du har inntekt

Det er imidlertid ikke spesielt viktig å melde utflytting, med mindre du har skattemessige motiv for det. Om du for eksempel har en deltidsjobb ved siden av studiene dine, og vertslandet du bor i har lavere skatte enn Norge, kan du se deg tjent med å endre din skattestatus til vertslandet du studerer i. Vær imidlertid forberedt på at det er en papirmølle uten sidestykke. Du er nemlig jamfør nevnte paragraf i utgangspunktet ikke regnet som utflyttet fra landet selv om du studerer i utlandet, før du kan dokumentere blant annet at du ikke har mer enn “sporadiske opphold i Norge” og “ikke har arbeidsmessig tilknytning til Norge”.

Og nettopp sporadisk tilknytning kan for mange svi. Det betyr i praksis at du må begynne å telle antall dager du oppholder deg i Norge for ikke å få en skattesmell. Du kan ikke oppholde deg i Norge mer enn 62 dager hvert inntektsår, noe som i praksis betyr rett i overkant av to måneder. Kun en liten minoritet vil være i en situasjon hvor denne løsningen lønner seg, om man kalkulerer inn tapt arbeidsinntekt fra sommerjobb i regnestykket.

Praktiske problemer

For å begrense leiekostnadene, velger mange utenlandsstudenter å inngå så korte kontrakter som mulig, eller å leie ut boligen til en tredjepart i sommermånedene. Har du meldt adresseflytting til den adressen, kan det fort oppstå komplikasjoner. Og en del post er ganske komplisert om skulle komme på avveie. For eksempel personsensitive opplysninger, og egentlig det meste som inneholder personnummeret ditt eller andre nøkkelopplysninger som kan utnyttes av ID-tyver.

Om man velger å melde flytting til utlandet, kan det derfor være en idé å ordne en postboks man setter opp som postadresse. På den måten har du et fast sted gjennom hele studieløpet der du kan motta posten din, og du slipper å endre postadresse i tide og utide, og risikere at det oppstår en glipp i systemet.

Ingen konsekvenser

For selv om du lovmessig sett er pålagt å holde folkeregisteret oppdatert om ditt gjøren og laden hva angår boligadresse og postadresse, er det ingen konsekvenser i praksis om du skulle unnlate å gjøre dette. Ønsker du imidlertid å ha skatte til ditt nye vertsland, er det derimot kritisk viktig, men om du bare er en ordinær student som ikke har problemer med å skatte til Norge, trenger du ikke bekymre deg videre over dette så lenge du er komfortabel med at familie eller venner samler opp posten din og eventuelt videresender det som måtte haste å ta hånd om.

Om du velger å videresende posten, gjør det fortrinnsvis elektronisk. De offentlige postsystemene i Europa er av varierende kvalitet, og et brev går gjennom flere av disse før det når mottakeren. Det er ikke vits i å “gamble” på at det kommer frem. Offisielle dokumenter av viktig betydning, som for eksempel gjeldsbrevet fra Lånekassen bør sendes rekommandert, fortrinnsvis begge veier.

About Daniel

Jeg heter Daniel og er 23 år. For øyeblikket studerer jeg økonomi i England, noe jeg trives godt med og kan anbefale varmt. I min vennekrets er det flere som studerer i utlandet, og det var etter å ha snakket om hvor vanskelig det er å finne gode praktiske tips og råd fra utenlandsstudenter, at jeg startet dette nettstedet.