Internship i FN-systemet

Internship i FN-systemet

0 4971
Séan Fobble utenfor FN’s hovedkvarter i Géneve.

Séan Fobbe hadde internshippet alle drømmer om i sommer i FN-systemet, ved menneskerettighetsorganisasjonen International Service for Human Rights som er tilknyttet FN, og har hovedkvarter i Géneve. Séan, som studerer juss i Tyskland ved Ludwig-Maximilians-universitetet i Munchen, har akkurat fullført et års utveksling med ved irske Trinity College i Dublin.

Séan har i en årrekke kjempet for menneskerettigheter sammen med Amnesty International, men har så langt valgt å avstå fra tillitsverv, og heller fokusere på prosjektarbeid og utadrettet virksomhet, for på den måten å unngå en del av administrasjonsarbeidet tillitsverv medfører.
– Jeg jobber mye for Amnesty International, men jeg har aldri hatt offisielle tillitsverv, da jeg foretrekker varierte arbeidsoppgaver og prosjektledelse, heller enn administrasjonsarbeid. Jeg var blant annet involvert i et prosjekt hvor vi bidro med undervisning av barneskoleelever i menneskerettigheter som nå er inne i sitt tredje år, med totalt 150 deltakere. Det er et krevende prosjekt, og jeg ledet et team på 20 studenter.

Studerer i Tyskland, tok utenlandsstudier i Irland

Ettersom Séan er av tysk herkomst, var et tysk universitet også et naturlig valg, men Irland var ikke like opplagt. Imidlertid lå det et sammensatt bilde av årsaker til at valget av universitet for utenlandsstudiene falt på Trinity College i Dublin.
– Det var flere årsaker til at jeg valgte å studere i utlandet ved Trinity College i Dublin. Først og fremst var det at jeg er halvt amerikansk, men ikke har studert i et engelskspråklig land så langt, så Irland ble et startpunkt. Det ble forsåvidt raskt aktuelt at jeg skulle ta utenlandsstudiene ved et europeisk universitet, fordi ERASMUS er et så fantastisk utvekslingsprogram. Det var imidlertid Trinity College’s sterke akademiske repertoar, kombinert med at jeg har vært flere ganger i England, men aldri i Dublin.

Gjennom studier i utlandet i to forskjellige land, ba vi Séan prøve å bruke denne unike ballasten til å peke ut noen forskjeller mellom de to forskjellige skolesystemene.
– Den største forskjellen er antakeligvis at Trinity College har et skikkelig campus, mens universitetet jeg studerer ved i Tyskland, ikke har det. Det gir en helt særegen atmosfære, som jeg satt stor pris på. For eksempel vil du hele tiden kunne treffe på venner ved å bare vandre rundt på universitetsområdet og det er en særegen campus kultur med studentforeninger og klubber som har arrangementer hver dag. Når det gjelder studentmassen, så er de irske studentene generelt litt yngre enn de tyske, fordi de irske studentene slutter tidligere på skolen. Ellers er prisene høyere i Dublin enn i Munchen, og kollektivsystemet dårligere.

– Studiene i utlandet satt meg på tanken

Det var gjennom studiene i utlandet, Séan ble satt på tanken om å i det hele tatt gjøre karriere av engasjementet for menneskerettigheter.
– Gjennom utvekslingsstudiene i internasjonale menneskerettigheter på Trinity College, begynte jeg for alvor å leke meg med tanken på å gjøre karriere av engasjementet for menneskerettigheter. Jeg snakket med en av professorene ved studiet om det, og hun rådet meg til å finne et internship i førsteomgang, for deretter å se etter et vikariat senere. Hun trakk også frem International Service for Human Rights i Géneve som et godt utgangspunkt.

Etter tipset fra universtetsprofessoren, bestemte Séan seg for å søke. Søknadsprosessen til International Service for Human Rights er todelt. Først sender man inn et motivasjonsbrev, søknadsskjema og CV sammen med to anbefalinger, og deretter blir de som står igjen tildelt en case-oppgave som tester ens egenskaper og egnethet for jobben. Noen ganger er det også et arbeidstintervju.

Ulønnet

Selv om internshippet i seg selv er ekstremt eksklusivt, og verdt mer enn gull om man ønsker en internasjonal karriere i for eksempel FN etter utenlandsstudiene, medfører det en finansiell byrde å takke ja til det. Som så mange andre internship i utlandet, er nemlig heller ikke dette lønnet, og man får kun kompensasjon for enkelte utgifter. Séan utdyper.

– Vi internsene får gratis busskort og gratis porto til å sende brev. Ellers er internshippet ulønnet. Det kan medføre visse komplikasjoner, spesielt siden levekostnadene i Géneve er svært høy. Avhengig av boligen du får deg, og egen livsstil, må du regne et budsjett på 1200 til 2000 sveitser franc eller mer, i månden. Jeg bruker selv rundt 900 sveitser franc på bolig i måneden, og 300 – 400 på mat, og kanskje 200 – 300 på ymse annet, inkludert byturer. Det må dog tillegges at det er et bredt spekter av tilbud av arrangement som er gratis å delta på, spesielt om man har akreditasjon fra FN, som alle interns i ISHR har.

Oppsiden er dog at internshippet må sies å være blant de mer interessante som er å finne.
– Det er ingen typiske «jobboppgaver», og det er påkrevd stor fleksibilitet. Jeg har for eksempel orientert kursdeltakere på FN-møter som de skulle delta på, håndtert akreditasjon for deltakere av kursene våres til FN, samtalet med FN-ansatte, diplomater og NGO-representanter, levert rapporter fra viktige møter og ymse annet forefallende.

Paneldebatt om Kinas valutareserver

Av interessante arrangementer, trekker Séan særlig frem et møte om de kinesiske reservene av amerikansk valuta.
– Det var en paneldebatt om relasjonene mellom Kina og USA, organisert av Geneva Center for Security Policy. De kinesiske valutareservene i dollar, er enorme og paneldebatten utforsket mulige alternativer for og mot at Kina ville utnytte denne posisjonen politisk for å presse amerikanske styresmakter. Arrangementet var lukket for allmennheten, og krevde FN-akreditasjon som jeg har. Arrangementene har også høy status fordi mange tungvektere pleier å vise seg på møtene, og så hjelper det på at det går gjetord om lunsjbufféen.

Skulle det friste med sommerjobb i Géneve, har Séan et mantra; erfaring, erfaring og erfaring. Og da helst relevant erfaring og ledererfaring. For Séan’s del hjalp det nok også på med svært sterke akademiske resultater og at han var vinneren av en global konkurranse i internasjonal lov og rett.

En transkribert versjon av dette intervjuet på engelsk kan sees her:   http://ge.tt/17nQvoN/v/0?c?c

INGEN KOMMENTARER

Legg igjen et svar