Hvordan skrive motivasjonsbrev

Hvordan skrive motivasjonsbrev

0 10114

Om du skal søke på studier i utlandet, er det en stor sannsynlighet for at du er nødt til å skrive et motivasjonsbrev til skolen eller universitetet du søker på. Men hvordan skriver man et motivasjonsbrev, og hva skal det inneholde?

Både universiteter i Storbritannia, universiteter i Tyskland, universiteter i USA og universiteter i flere andre land, krever at du skriver et motivasjonsbrev som legges ved søknaden om skoleplass. Denne unorske tradisjonen kan minne noe om en jobbsøknad, og deler mange av likhetstrekkene med en. Dog skal du ikke forklare hvorfor du er best egnet til studiet, men heller hvorfor du er interessert i det; hva er det du finner så spennende med fagområdet, at du vil bruke de tre, kanskje fem neste årene av livet ditt på å studere fagområdet?

Hva skal det inneholde?

motivasjonsbrevDet viktigste med motivasjonsbrevet, er å få frem hvorfor du ønsker å studere fagområdet du søker på, hva du vil gjøre med utdannelsen etterpå og hvorfor du ønsker å studere i landet du søker til. Her er det spesielt viktig å underbygge påstandene sine ved å trekke linjer til eget liv og erfaringer. Søker du for eksempel på biologi, kan du for eksempel skrive at du er interessert i akvariefisk, og at det var dette som pirret interessen til videre dybdestudier. Eller om du skal søke på økonomi og administrasjon. Da kan du skrive at du er komfortabel med å ta ansvar og er en naturlig lederskikkelse, kan du nevne eksempler på ledererfaring hvor alt fra kaptein på ishockey-laget til konfirmantleder vil være naturlig å nevne, eller om du har vært involvert i en elevbedrift.

Det neste blir å forklare hvilke ambisjoner du har for utdannelsen din etter endt utdanning. Dette blir jo veldig individuelt, men du bør generelt unngå for mye fokus på lønn og et godt jobbmarked. Skriv heller om yrket og arbeidsoppgaver og muligheter som pirrer interessen. Med en økonomi-grad, kan du for eksempel skrive at du ønsker å søke deg til FN-systemet, og ønsker å gjøre en forskjell. Eller du kan nevne at du har ambisjoner om å søke deg inn på Utenriksdepartementets aspirantprogram. Det siste er kanskje bedre enn det første, fordi mange vil antakeligvis nevne FN, men kun nordmenn, vil kunne finne på å nevne UD.

Det siste du må ha med, er om hvorfor du vil studere i landet du søker til. Dette trenger du ikke å bruke veldig mye plass på, men en kort begrunnelse vil være passende og ønskelig. Å trekke historiske linjer om samarbeid og godt diplomati mellom landet du søker til og Norge kan være en god standard løsning. Norge har et godt diplomatisk forhold til de aller fleste land. Visste du for eksempel at Japan var et av de første landene til å erkjenne oss som selvstendig stat? Her er det bare å ta et litt dykk i historien, så finner du sikkert noen eksempler på samarbeid og felles historie mellom landet du vil søke til og Norge. Det vil vise interesse, og breddekunnskap – noe som ubestridelig må regnes som attraktive egenskaper.

Det viktigste med motivasjonsbrevet, er at det er har en god flyt og er grammatisk korrekt. Spesielt det siste er viktig å passe på for oss som ikke har engelsk som morsmål. Sjekk grammatikk og skrivefeil dobbelt opp, og heller en gang for mye, enn en gang for lite. Et rotete motivasjonsbrev og full av skrivefeil, gjør det ikke akkurat veldig fristende for universitetet å skulle tilby deg skoleplass. Du kan ha flotte allegorier og gode refleksjoner, men om du har skrivefeil, vil det undergrave hele motivasjonsbrevet ditt og stille deg i et svært dårlig lys.

Du bør også unngå klisjéer og lengre tekster. Når du over en side, er det tid for å kutte. Ikke skriv det du tror de vil at du skal skrive, faren for at du blir gjennomskuet er overhengende. Vær ærlig, og tørr å vær deg selv. Det er den mest effektive måten på å skille seg ut. Du kommer fra Norge, det er eksotisk i utgangspunktet. Har du vokst opp i en liten by i Hordaland? Strålende! Nevn det, men ikke gjør noen «dype» tanker om hvordan det har formet deg som person å bo på et lite sted.

Aldri lyg, fortell sannheten og unngå å overdrive for mye. Å pynte litt på sannheten her og der er antakeligvis bare lurt, men det er en balansegang, og er du usikker har du antakeligvis trådt gått over til den feile siden. Satt du i styret til akvarieklubben kan du godt nevne dette som om det skulle være en gjev ting, selv om det bare skulle være 20 medlemmer av klubben. Satt du imidlertid ikke som styremedlem, bør du vurdere risikoen for at de eventuelt sjekker det. Du vet aldri hvem som leser brevet ditt. For det du vet kan det være en norskfødt professor som tilfeldigvis også er interessert i akvarier og ønsker å forhøre seg ytterligere om deg.

Omdiskutert betydning

universitet i utlandetBetydningen av motivasjonsbrev har vært flittig diskutert i en årrekke, og det all grunn til at å anta at motivasjonsbrevene er av mindre betydning under opptaksprosessen, og heller brukes til å distingvere like søkere fra hverandre i den avsluttende fasen, heller enn å grovsile i begynnelsen av søknadsprosessen. Det bør imidlertid ikke bli noen sovepute for deg! De aller fleste bruker nemlig tid og krefter på å skrive et godt og gjennomtenkt motivasjonsbrev – og derfor bør også du gjøre det.

Merk deg dog at det er forskjell på motivasjonsbrev, og essays. Spesielt ved amerikanske universitet er det en vanlig del av søknadsprosessen, å sende inn tekster som legges ved søknaden. Disse veier tyngre enn motivasjonsbrevet, og de to må ikke forveksles. Du trenger ikke å bruke så mye tid på motivasjonsbrevet som du gjør på essayene om du skal søke ved et amerikansk universitet. Søker du på et britisk universitet, kan du også slappe av. Heller ikke der er det forventet at du skal sitte i flere dager med motivasjonsbrevet, men noen timer bør du sette av.

INGEN KOMMENTARER

Legg igjen et svar