Gjør utenlandsstudiene til en vinnersak!

Gjør utenlandsstudiene til en vinnersak!

2 6125

Du har kommet forbi nåløyets siling av CV’ene og deretter fenget interesse med søknaden din og er nå kalt inn til jobbintervju. Gratulerer! Men hva nå?

Ikke få panikk. Trekk pusten dypt og start med å lese gjennom CV’en din og søknadsbrevet ditt en gang til. Tross alt, du må ha gjort noe riktig i skriveprosessen når bedriften du søkte hos tross alt er villig til å bruke ytterligere tid på deg til å møte deg ansikt til ansikt. Ta deg derfor litt tid til å se på hva du allerede har skrevet (og husk på at personen som intervjuer deg allerede har lest dette også – så du bør kunne det mer eller mindre utenat før den store dagen) og se etter hva som muligens kan ha fått de til å velge akkurat deg; hva skiller deg ut fra resten av søknadsbunken?

Kanskje den delen du skrev om studiene dine i utlandet er en av de sterkeste delene av søknaden din. Om det er tilfelle, er du allerede på god vei. Det vil da være svært gunstig for deg å kunne komme med henvisninger til utenlandsstudiene dine under jobbintervjuet. Imidlertid kommer det muligens ikke helt naturlig. Blyge av natur som vi er, er vi gjerne ikke de flinkeste til kunsten å «snikskryte», men øvelse gjør mester. Les spørsmålene nedenfor (eller få noen til å stille de til deg) og formuler et best mulig svar på stedet. Når det føles naturlig, bak inn en henvisning til studiene dine i utlandet.

Først, et eksempel…

Spørsmål: Vi er veldig stolt over å ha et multikulturelt miljø på vår arbeidsplass. Hvilken erfaring har du med å samarbeide med mennesker med en annen bakgrunn enn din egen, og hvordan mener du de erfaringene kan være relevant til en arbeidssituasjon her i denne bedriften?

Svar: Jeg var veldig heldig som fikk muligheten til å ta graden min i England. Jeg forstod det ikke helt før jeg var kommet tilbake til Norge, men det å studere i utlandet i en verdensmetropol som London er en unik mulighet. På universitetet jeg gikk på var det studenter fra hele verden. Jeg var veldig involvert i studentmiljøet gjennom ulike foreninger og klubber, og fikk gjennom det anledning til å bygge meg opp en kulturell kompetanse gjennom organisasjonsarbeid og også senere gjennom studiene. I foreningene jeg var aktiv i, var det medlemmer fra Kina, Thailand, Korea, Afghanistan, Irak, Kuwait, Spania, Irland og Frankrike. Jeg ble veldig overrasket i begynnelsen når det gikk opp for meg hvor lik og hvor mye til felles vi hadde på tross av at vi kom fra alle verdens hjørner. Som person fikk jeg også en mulighet til å prøve meg som formidler av norsk kultur og norske verdier, såvel som å lære om andres. Jeg har alltid vært nysgjerrig og interessert, men det var uvant å få bordet snudd, og å være den som skulle forklare norske standpunkter og norsk historie. Jeg føler selv at det var en veldig nyttig erfaring, ikke minst fordi jeg ble mindre redd for å spørre om historie og kultur tilbake. Jeg oppdaget at det ikke var så betent alltid som man gjerne tenker, og at så lenge man opptrer på en respektfull måte, kan man spørre om det aller meste – og at det faktisk er veldig hyggelig at folk viser en slik interesse.

Men nå er det din tur!

Bruk disse spørsmålene til å forberede deg på hvordan du kan snakke om utenlandsstudiene dine og deres relevans for stillingen du har søkt på, på jobbintervjuet:

 • Hvorfor søkte du på denne stillingen?
 • Kan du fortelle om en utfordring (enten akademisk eller jobbrelevant) og hvordan du løste denne?
 • Kan du fortelle om en gang du tok risiko og det ga deg gavnet seg?
 • Hvordan holder du orden når det skjer flere ting samtidig?
 • Foretrekker du å jobbe individuelt eller i gruppe? Kan du gi eksempler på begge deler?
 • Hva er det du har gjort så langt som du er mest stolt av?
 • Vi forstår du akkurat er ferdig og studere, og derfor ikke har flere års erfaring som andre søkere, på hvilke områder skiller du deg positivt ut som nyutdannet?
 • En intervjuer kan også finne på å stille åpne spørsmål som «jeg ser du har tatt graden din i utlandet, fortell meg mer om det!». Da har du mulighet til fritt å kunne styre resten av samtalen, en mulighet du bør forvalte med omhu. Det du sier i de neste minuttene etter et sånt spørsmål vil nemlig kunne legge grunnlaget for flere oppfølgingsspørsmål – og det er nettopp det du vil. Gå derfor ikke i dybden, men gi et kort og konkret svar. Snakk om de tingene du er mest komfortabel med. Likte du eksamensordningen? Fortell om det og hvordan den skiller seg fra det norske. For eksempel kan du fortelle at den er mye mer intensiv om du studerte i England, og dermed legge grunnlaget for spørsmål om hvordan du jobber under stress og forholder deg til stressende perioder på jobb. Fortell om det internasjonale miljøet og vennskap du har knyttet. Har du besøkt noen i etterkant? Gikk du på mandarin-kurs hos den kinesiske studentforeningen?

  Om du allerede har brukt anekdoter til å svare på andre spørsmål, bør du prøve å komme på noe nytt. Det er spesielt bra om du kan fortelle om erfaring med lederverv under utenlandsstudiet eller eksempler på hvordan du gikk utenfor din egen komfortsone og utfordret egne grenser. Og selv om eksempler og detaljer er flott og spennende, husk på å ikke bruke for mye tid. Forbered derfor noen konkrete punkter som formidler det du vil si om deg selv, og hold deg til det. Så blir det også tid til oppfølgingsspørsmål.

  Sist, men ikke minst må du huske på at det alltid vil være spørsmål du ikke er forberedt på. Det er greit å måtte sortere tankene kort før du svarer under et intervju ved noen av spørsmålene; ingen kan forberede seg 100% på hva som kommer. Og skulle du føle det butter litt i mot, husk på hva du allerede har vært gjennom og hvordan du har tilpasset deg det ukjente gjennom utenlandsstudiene dine. Sammenlignet med de, er et jobbintervju bare en hverdagslig utfordring.

  2 KOMMENTARER

  Legg igjen et svar